DANAKTA-GROUP A/S bola založená v roku 1990 v Dánsku ako obchodná spoločnosť so zameraním na potravinárske suroviny a poľnohospodársku techniku.

V roku 1992 rozšírila svoju činnosť o výrobu emulgačno - stabilizačných zmesí pre zmrzlinársky priemysel.

Od roku 1991 pôsobí na slovenskom, českom, maďarskom a rakúskom trhu prostredníctvom dcérskej spoločnosti DANAKTA spol. s r. o., ktorá sa zaoberá obchodovaním a distribúciou surovín pre potravinársky priemysel.

 

 

 

                                                                                                                                Home